Zváracie elektródy pre zámorské zváranie až do -60°C

Po dlhodobých výskumoch a skúškach je  Ceweld® v popredí s dvomi novými elektródami, ktoré sú určené a schválené pre použitie pri teplotách do -60ºC. S týmito dvomi typmi elektród je možné zvárať všetky vysoko pevnostné ocele. Ceweld® 8018-C3 je certifikovaná LLoyds a DNV v triede 5Y46 a pokrýva všetky ocele s medzou klzu do 460 N/mm2. Taktiež sme hrdý na našu druhú elektródu Ceweld® 11018-H, ktorá je jedinou elektródou na svete, ktorá je schválená pre zváranie do  -60ºC pre oceľ S690. Vzhľadom k tomu že certifikované spoločnosti povolili zníženie triedy môže byť použitá taktiež pre S550, S620 and S690 (Weldox 700, HY100 atď..)

Elektródy sú starostlivo zabalené v našom novom znovu zatváracom obale znovu zatváracom obale