Pravidlá pre predajcov

Všetky vaše otázky ohľadne prídavných zváracích materiálov sú zodpovedané ľuďmi, ktorí sú profesionálmi v danej oblasti a majú rozsiahle znalosti prídavných materiálov pre zváranie. V CEWELDe® sme nastavili kvalitatívne pravidlá pre našich zástupcov a predajcov. Produkty CEWELD® sú prevažne predávané cez profesionálnych predajcov. 

Zabezpečujeme, aby ich personál mal potrebné know-how a schopnosti poskytnúť uspokojivú radu ohľadne prídavných materiálov pre zváranie. V rámci predajných pravidiel, CEWELD® vybraný predajcovia majú špeciálne postavenie.

Títo zvárací špecialisti sa rozhodli pre CEWELD® kvôli jeho jedinečnej spolupráci pri produktových školeniach, marketingovej podpore, výskumným a znalostným kapacitám CEWELDu . Naším cieľom je vytvoriť v blízkej budúcnosti celosvetovú sieť (pozri prehľad)

Na základe navzájom spojenej sieti a rýchlym komunikačným kanálom, vieme v CEWELDe poskytnúť silný servis na rôznych úrovniach - inými slovami môžete sa spoľahnúť na našich partnerov.