CTOD skúška zvarového kovu (prídavného materiálu)

Požiadavky na zváracie prídavné materiály sú stále vyššie kvôli priemyslu, ktorý stavia väčšie a náročnejšie stavby. Riziká sa zväčšujú, zváracie technológie prinášajú viac obmedzení a vyžaduje sa lepšia identifikácia použitých materiálov.

Existuje mnoho spôsobov, ako pomocou predbežných testov identifikovať najslabšie miesta a mnoho noriem, ktoré sa musia dodržiavať. CTOD test (skúška šírenia trhliny) bol vyvinutý na stanovenie odolnosti proti šíreniu trhliny pri určitej teplote. V minulosti sa táto skúška realizovala pri teplotách -10 ° C, ale v súčasnosti si aplikácie na otvorenom mori vyžadujú teplotu skúšky -40°C.