Mig/Mag lassen, lasfouten & oorzaken

 

Lasfout   

           Oorzaak

 

 

Poreusiteit

 • Draad, gas of werkstuk te vochtig
 • Te weinig gas
 • Te veel gas (turbulentie)
 • Mondstuk verontreinigd met spetters of gasverdeler verstopt.
 • Uitsteeklengte te lang
 • Gaslekkage
 • Te veel boogspanning
 • Verontreinigd werkstuk
 • Tocht
 • Werkstuk te heet

 

 

Slakinsluitingen

 • Voortloopsnelheid te laag
 • Te hoge draadsnelheid
 • Stekend lassen (slepend bij slakgevulde draad)

 

 

Bindingsfouten

 • Boogspanning te hoog / te laag
 • Voortloopsnelheid te hoog / te laag
 • Te weinig stroomsterkte
 • Stand lastoorts niet goed

 

 

Scheuren

 • Verkeerde lastechniek (te hoge H.I.)
 • Verkeerde keuze lasmateriaal
 • (RVS) ferrietgehalte te laag

 

 

Overmatig spatgedrag    

 • Boogspanning te laag
 • Te veel draad aanvoer
 • Slechte stroomoverdracht (versleten contact-tip)
 • smoorspoel stand wijzigen
 • Verkeerde stand toorts
 • Te lange uitsteeklengte

 

 

Onregelmatige lasrups        

 • Verhouding draadsnelheid / boogspanning niet juist
 • Onregelmatige voortloopsnelheid
 • Onregelmatige uitsteeklengte

 

 

Slechte draadaanvoer       

 • Draadaanvoerrollen versleten
 • Diameter draad niet in overeenstemming met draadaanvoerrollen
 • Slechte stroomoverdracht (versleten contact-tip)
 • Geknikte of te lang toortspakket
 • Te lage voorspanning op aanvoerrollen
 • Liner vervangen

 

 

Vlamboog trekt zich terug       

 • Te hoge boogspanning
 • Te weinig draad
 • Slechte draadaanvoer
 • Draadaanvoermotor slecht
 • kontakt tip te heet

 

 

Draad loopt in  smeltbad        

 • Te weinig boogspanning
 • Te veel draadsnelheid