Lasprocedure conform NEN-EN 1090-1

Zoals al enige tijd bekend is per 1 juli 2014 de NEN-EN 1090 constructienorm doorgevoerd. De meerderheid van de bedrijven actief in de las- en constructiewereld zullen hier mee te maken krijgen. Het NEN-EN 1090 kwaliteitssysteem zorgt voor een stuk traceerbaarheid van uw ingekochte materialen en een garantie van kwaliteit naar uw afnemer.

Een aantal aspecten in de NEN-EN 1090 hebben raakvlakken met lastoevoegmateriaal. Wij zijn ruim op tijd gestart om ons kwaliteitssysteem gereed te maken en te voldoen aan de Europese standaard om zo een CE-markering te mogen voeren op de CEWELD® -toevoegmaterialen.

Zoals ook bij ons bekend zijn er pakketten “standaard lasprocedures” verkrijgbaar in de markt. Dit zijn een aantal goedgekeurde procedures volgens EN 15614-1 (LMK/WPQR) door Lloyds en TÜV. Deze mogen gebruikt worden in Executie klasse 1&2 binnen de NEN-EN 1090. Deze procedures zijn overwegend gelast met SG2 of SG3 massieve draden. Op de “Lasmethode beschrijvingen” (LMB/WPS) die voortkomen uit deze procedures worden de lastoevoegmaterialen genoemd door middel van de EN codering van het gebruikte lasmateriaal. Voorbeeld: EN 14341: G 42 3 M G3Si = SG2.

De EN 15614-1 beschrijft het volgende; “8.4.4 Toevoegmateriaal, aanduiding:
Toevoegmaterialen omvatten andere toevoegmaterialen zolang zij gelijkwaardige mechanische
eigenschappen, dezelfde soort bekleding of poeder, dezelfde nominale samenstelling en een gelijk of lager waterstofgehalte hebben volgens de aanduiding in de van toepassing zijnde Europese norm voor het betrokken toevoegmateriaal.”

Conclusie is dat de merknaam ondergeschikt is aan mechanische eigenschappen, chemische samenstelling, type vulling, waterstof, etc.

In geval van Executie klasse 3&4 volgens NEN-EN 1090 dient men zelf procedures te lassen in het bij zijn van een NoBo (Notified Body), bijvoorbeeld Lloyds, ABS, DNV, TÜV, etc.

Natuurlijk staan wij open voor het ondersteunen bij het maken van een pWPS en ook het fysieke ondersteunen bij de laswerkzaamheden voor procedures.