CTOD testen voor las-(metaal) toevoegmateriaal

De steeds hoger wordende eisen voor lasmateriaal zijn een logisch gevolg van de industrie die steeds weer zijn grenzen moet verleggen, risico`s nemen toe en meer zekerheden moeten worden ingebouwd. Er zijn vele testen voor lasverbindingen om te bepalen waar de zwakke plekken liggen en normen die dit aan banden leggen.

De CTOD test (crack tip opening displacement) geeft inzicht in de weerstand tegen "verder" scheuren bij een bepaalde temperatuur. Doorgaans werd deze test uitgevoerd bij -10ºC maar ook hier zijn de grenzen verlegd tot soms zelfs -20ºC en -40°C.