Mose: waterkering ter bescherming van Venetië

Het stijgende zeeniveau is een steeds serieuzer probleem voor de historische stad Venetië. Een gigantisch waterkering-project werd opgestart waarbij extreem hoge eisen werden gesteld aan de las-toevoeg materialen. Megafil gevulde draden werden gekozen vanwege de hoogste badge betrouwbaarheid en zijn mechanische waarden.